รําวงมาตรฐาน 10 เพลง

รําวงมาตรฐาน 10 เพลง เนื้อเพลงรำวงมาตรฐาน 10 เพลง มีดังนี้ ซอสามสาย

เพลงที่ 1 เพลงงามแสงเดือน

     งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า      งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (ซ้ำ) 

เราเล่นเพื่อสนุก      เปลื้องทุกข์วายระกำ 

ขอให้เล่นฟ้อนรำ      เพื่อสามัคคีเอย

เพลงที่ 2 เพลงรำมาซิมารำ

     รำซิมารำ      เริงระบำกันให้สนุก 

ยามงานเราทำงานจริง ๆ      ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญขลุก

ถึงยามว่างเราจึงรำเล่น      ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์

ตามเยี่ยงอย่างตามยุค      เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม

เล่นอะไรให้มีระเบียบ            ให้งามให้เรียบจึงจะคมขำ

มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ         มาเล่นระบำของไทยเราเอย

เพลงที่ 3 เพลงชาวไทย

     ชาวไทยเจ้าเอ๋ย       ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่

การที่เราได้เล่นสนุก       เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้

เพราะชาติเราได้เสรี       มีเอกราชสมบูรณ์

เราจึงควรช่วยชูชาติ       ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ

เพื่อความสุขเพิ่มพูน       ของชาวไทยเรา เอย

เพลงที่ 4 เพลงคืนเดือนหงาย

       ยามกลางคืนเดือนหงาย       เย็นพระพายโบกพริ้วปลิวมา

เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต       เท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอา

เย็นร่มธงไทยปกไปทั่วหล้า       เย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอย

เพลงที่ 5 เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

     ดวงจันทร์ขวัญฟ้า      ชื่นชีวาขวัญพี่

จันทร์ประจำราตรี      แต่ขวัญพี่ประจำใจ

ที่เทิดทูนคือชาติ      เอกราชอธิปไตย

ถนอมแนบสนิทใน      คือขวัญใจพี่เอย  

เพลงที่ 6 เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

     ดวงจันทร์วันเพ็ญ      ลอยเด่นอยู่ในนภา

ทรงกลดสดสี      รัศมีทอแสงงามตา

แสงจันทร์อร่าม      ฉายงามส่องฟ้า

ไม่งามเท่าหน้า      นวลน้องยองใย

งามเอยแสนงาม      งามจริงยอดหญิงชาติไทย

งามวงพักตร์ยิ่งดวงจันทรา      จริตกิริยานิ่มนวลละไม

วาจากังวาน      อ่อนหวานจับใจ

รูปทรงสมส่วนยั่วยวนหทัย      สมเป็นดอกไม้ขวัญใจชาติเอย

เพลงที่ 7 เพลงยอดชายใจหาญ

     โอ้ยอดชายใจหาญ      ขอสมานไมตรี

น้องขอร่วมชีวี      กอบกรณีย์กิจชาติ

แม้สุดยากลำเค็ญ      ไม่ขอเว้นเดินตาม

น้องจักสู้พยายาม      ทำเต็มความสามารถ

เพลงที่ 8 เพลงหญิงไทยใจงาม

     เดือนพราว      ดาวแวววาวระยับ

แสงดาวประดับ      ส่องให้เดือนงามเด่น

ดวงหน้า         โสภาเพียงเดือนเพ็ญ

คุณความดีที่เห็น      เสริมให้เด่นเลิศงาม

ขวัญใจ         หญิงไทยส่งศรีชาติ

รูปงามวิลาส      ใจกล้ากาจเรืองนาม

เกียรติยศ         ก้องปรากฎทั่วคาม

หญิงไทยใจงาม      ยิ่งเดือนดาวพราวแพรว

เพลงที่ 9 เพลงดอกไม้ของชาติ

     ขวัญใจดอกไม้ของชาติ      งามวิลาสนวยนาดร่ายรำ

เอวองค์อ่อนงาม      ตามแบบนาฎศิลป์

ชี้ชาติไทยเนาว์ถิ่น      เจริญวัฒนธรรม

งานทุกสิ่งสามารถ      สร้างชาติช่วยชาย

ดำเนินตามนโยบาย      สู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำ

เพลงที่ 10 เพลงบูชานักรบ

     น้องรักรักบูชาพี่      ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้าหาญ

เป็นนักสู้เชี่ยวชาญ      สมศักดิ์ชาตินักรบ

น้องรักรักบูชาพี่      ที่มานะที่มานะอดทน

หนักแสนหนักพี่ผจญ      เกียรติพี่ขจรจบ

น้องรักรักบูชาพี่      ที่ขยันที่ขยันกิจการ

บากบั่นสร้างหลักฐาน      ทำทุกด้าน ทำทุกด้าน ครันครบ

น้องรักรักบูชาพี่      ที่รักชาติที่รักชาติยิ่งชีวิต

เลือดเนื้อพี่พลีอุทิศ      ชาติยงอยู่ ชาติยงอยู่ คู่พิภพ